Locus Ensjø BRL – Hus B og C

OBOS som forretningsfører

Det er mange fordeler med å kjøpe leilighet i borettslag. Som et frittstående borettslag har vi valgt OBOS som forretningsfører og stifter av borettslaget. OBOS har over 90 års erfaring med å forvalte borettslag, og en leilighet i Locus Ensjø BRL er et trygt kjøp.

Finansiering og fastpris

Borettslag kan gi deg som kjøper gunstig finansiering. Leiligheten finansieres av to deler: Eget innskudd og fellesgjeld. Ved kjøp av bolig i Hus B på Locus Ensjø finansierer du 70% av kjøpesummen på egenhånd, mens 30% finansieres gjennom en andel av borettslagets fellesgjeld. Fellesgjelden er tenkt finansiert gjennom OBOS-banken med en p.t. rente på 1,5%, med 40 års løpetid hvorav 10 år med avdragsfrihet.

Ønsker du en raskere nedbetaling av fellesgjelden, vil borettslaget inngå en IN-ordning med OBOS for individuell nedbetaling. Du vil da få en lavere månedlig bokostnad. Leilighetene i Hus B selges i likhet med alle leilighetene på Locus Ensjø til fastpris. Det betyr ingen budrunder og overraskende utgifter.

Faste utgifter dekkes av borettslaget

Den månedlige felleskostnaden du betaler til borettslaget dekker din del av fellesgjelden i tillegg til den andel av kostnader til vaktmester, offentlige avgifter, forsikring, ytre vedlikehold og lignende som påløper din bolig. Rentefradraget for fellesgjelden fungerer på samme måte som det gjør for ditt eget private lån, og fellesgjelden følger med boligen dersom du selger den videre. Borettslaget på Locus Ensjø har en sikringsordning hvor andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader.

Utleie av eiendommen eller deler av denne til boligformål

Boligen har ingen egen utleieenhet/separat hybel. Utleie reguleres av Lov om Borettslag (jfr. Kap. 5). Frem til overlevering vil selger kunne tilrettelegge for mulighet til å leie ut boligen i inntil tre (3) år fra ferdigstillelse etter søknad. Selger vil i god tid før ferdigstillelse/overtagelse oversende søknadsskjema til kjøper med nærmere angitt søknadsfrist. I forbindelse med salg som skjer etter at borettslaget er overtatt av andelseierne, og nytt (endelig) styre er etablert vil kjøper ikke kunne påregne at dette vil være mulig (jfr. Kap. 5).

Vil du ha mer informasjon om Locus Ensjø, ta
kontakt